Verantwoordelijkheid betekent voor mij:

Open en eerlijk  adviseren, doen wat je beloofd, tijdig communiceren en tijdslijnen behalen. U kunt erop vertrouwen dat ik vertrouwelijk en integer om ga met de gegevens die opdrachtgevers mij ter beschikking hebben gesteld. Ik vind het belangrijk, dat geboden oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan uw doelstellingen en dat uw medewerkers zo optimaal mogelijk gebruik maken van de middelen die u hen biedt.